Rozana - Rychly prístup k informáciim mesta alebo obce

Registrace obyvatele obce

Bukovno

Přihlašovací údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“), který byl přijat jakožto prováděcí zákon k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou „GDPR“. 

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů MK hlas, sro, IČO 45352305, se sídlem Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov, SR, zpracovával mé osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, telefonní číslo, e -mailové adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, aktuální poloha za účelem zasílání informačních zpráv, zjišťování názorů v anketách komunikační služby Rozana po dobu 5 let.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou poskytnuty v nezbytném rozsahu provozovatelem datových záloh a právním a ekonomickým poradcem správce osobních údajů.

Pokud ještě nemám věk 15 let, musí výše uvedený souhlas potvrdit můj zákonný zástupce. Tímto prohlašuji, že beru toto omezení na vědomí a nebudu ho nijak obcházet.

Správce osobních údajů:
MK hlas, s.r.o., IČO 45352305, Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Kontaktní údaje:
Ing. Konštantín Makara, tel. +421 902 848 848, e-mail - makara@mkhlas.sk

Účel zpracování osobních údajů:
Využívání služeb komunikační platformy Rozana.

Právny základ spracovania osobných údajov:
Splnění povinnosti chránit osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“), který byl přijat jakožto prováděcí zákon k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou „GDPR“.

Poskytování osobních údajů je smluvní požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační služby Rozanov. Poskytnutí jakýchkoliv údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutím Vám nebudou zpřístupněny služby, které jsou vázány na tento souhlas.

Obecné:

Uživatel je provozovatelem osobních údajů, tedy subjektem, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Poskytovatel je zprostředkovatelem těchto osobních údajů, tedy subjektem, který na základě pověření provozovatele osobní údaje zpracovává. Uživatel je v postavení provozovatele a poskytovatel v postavení zprostředkovatele i v případě, kdy osobní údaje získá pro uživatele poskytovatel. Osobní údaje budou z databáze odstraněny skončením doby platnosti souhlasu příjemce informací se zpracováním osobních údajů, nebo skončením platnosti smlouvy, podle toho, co nastane dříve.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejdéle do odvolání tohoto souhlasu máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení zda jsou nebo nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím.

Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné.

S přihlédnutím k účelem zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.

Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete poskytnout své osobní údaje jinému správci osobních údajů.

Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

Máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně nebo jinak porušuje Vaše práva.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Zpět do přehledu